KARMEL

Osm dní před slavností Narození Páně se v liturgii setkáváme s texty, které církev zpívá již od poloviny prvního tisíciletí. Při nešporách jako antifony k Magnificat a nově také při mši svaté jako verš před evangeliem zaznívají slova plná očekávání Spasitele. V latině začínají zvoláním „Ó“ – podle toho se nazývají „Ó antifony“.

Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího, od jednoho konce k druhému se rozprostíráš, všechno mocně a líbezně spravuješ: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 17. prosince)

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Přihlášení