KARMEL

Milí přátelé, terciáři a příznivci Karmelu,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc bratřím karmelitánům, kteří žijí a působí na Ukrajině, a především těm, kterým zde slouží. Dnes jsem obdržel dopis od provinciála polské provincie, který informuje o aktuální situaci. Zde je celé znění dopisu:

Drazí bratři,
dnes (1. 3.) jsme obdrželi znepokojivou zprávu, že 10 km od našeho kláštera v Sąsiadowicích byla bombardována vojenská jednotka.
Rusko shazovalo rakety pomocí dronu. Výbuch byl slyšet i v našem klášteře. Naši bratři (karmelitáni polské provincie) odmítli vrátit se do Polska a zůstávají na Ukrajině s lidmi, kterým slouží, i když si uvědomují, jaké jim hrozí nebezpečí. Zatím jsou všichni v pořádku.
Je děsivé, že v 21. století se v Evropě dějí takové věci. Tím nejhorším je bezmoc. Modlíme se za ukončení války k naší karmelské Matce.
I naše polské kláštery v Krakově, ve Wole Gułowksé, v Gdaňsku a v Chyżně jsou připraveny přijmout ukrajinské uprchlíky, kteří čekají na hranicích. V této věci spolupracujeme s polskou vládou.
Jsme vděčni za vaši účast a touhu pomoci našim bratřím na Ukrajině a všem, kterým slouží. Můžete jim pomoci dvěma způsoby:
1. Finančně
převodem na jeden z následujících účtů polské provincie:
Banka: BNP Paribas Bank Polski
Adresa: ul. Armii Krajowej 28, 31-150 Kraków
Název účtu: CARITAS CARMELITANA
Zpráva pro příjemce: POMOC DLA UKRAINY
- Pro polskou měnu PLN: IBAN PL63160010131841116240000001; SWIFT/BIC PPABPLPKXXX
- pro EURO: IBAN PL36160010131841116240000002; SWIFT/BIC PPABPLPKXXX
- pro USD (americký dolar): IBAN PL68124014311787001000949706; SWIFT/BIC PKOPPLPW
2. Materiálně
Nejnaléhavěji je třeba těchto věcí:
- obvazy, bandáže, lékárničky
- základní léky proti bolesti, prášky proti horečce/teplotě a nachlazení
- mýdla, šampony, zubní pasty, pleny, saponáty a čistící prostředky.
Dále pak:
- přikrývky, spací pytle
- termosky
- balenou vodu, džusy
- jakékoli trvanlivé potraviny
Veškeré dary můžete posílat přímo do krakovského kláštera na adresu:
Klasztor Karmelitów
ul. Karmelicka 19
31-131 Kraków
Polsko
Vaše dary pošleme do karmelitánských klášterů na Ukrajině pomocí transportu, který zajistí Caritas Poland.
Předem Vám všem děkuji za Vaši duchovní, finanční i materiální pomoc.
Váš bratr na Karmelu,
Wieslaw

Pokud by někdo chtěl přispět prostřednictvím našeho českého korunového účtu, pošlete svůj dar na účet Českomoravské generální delegatury Řádu karmelitánů u České spořitelny číslo: 601 891 339 / 0800 s variabilním symbolem 380. Ve zprávě pro příjemce uveďte UKRAJINA.

Zároveň Vás chci pozvat ke společné modlitbě za ukončení války, kterou praktikujeme v našich komunitách každý večer ve 20 hodin. Forma (tichá modlitba, růženec, korunka k Božímu milosrdenství…) je ponechána na Vás a Vašich možnostech.

V modlitbě a s požehnáním

o. Norbert Žuška, O.Carm.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Přihlášení