KARMEL

P. John Keating při přednášce v aule kongresového centra v AylesforduVe starém karmelitánském klášteře v Aylesfordu v Anglii se ve dnech 25.–28. července 2014 díky iniciativě britské provincie uskutečnil první evropský kongres karmelitánských laiků.

Zúčastnilo se ho asi 50 delegátů z Velké Británie, Německa, Islandu, Irska, Malty, Holandska a Portugalska: terciáři obutého Karmelu, členky sekulárního institutu The Leaven (Kvas), terciáři bosých karmelitánů a další zástupci laických karmelitánských iniciativ, a také bratři, kteří s karmelitánskými laiky pracují.

Cílem tohoto setkání bylo posílit přátelství a komunikaci karmelitánských laiků v Evropě. Na setkání zazněly tyto přednášky:
P. John Keating, generální radní pro Evropu: Pohlížejme s nadějí na budoucnost Karmelu v Evropě
Johan Bergström-Allen, T.O.C.: Rozmanitost života karmelitánských laiků v Evropě
Br. Patrick Mullins, O.Carm.: Titus Brandsma: Inspirace pro karmelitánský laikát v dnešní Evropě

Každá provincie a skupina zpracovala prezentaci o svých zkušenostech a také se představila v rámci kulturního večera. Přednášky a sdílení se střídaly s krásnou liturgií. Kongres měl velký úspěch. Účastníci zde zažili opravdu hlubokou zkušenost modlitby, sounáležitosti a jednoty. Bylo rozhodnuto, že příští evropský kongres se bude konat v roce 2016 na Maltě.

(Z článku FIRST EUROPEAN LAY... přeložila a upravila: Martina Vintrová)

Fotografie z kongresu: ZDE>>>

 

Klášter Aylesford

Komplex kaplí svatyně Panny Marie Karmelské v AylesforduV roce 1247 biskup z Rochesteru Richard z Wendoveru oficiálně uznal karmelitánskou fundaci v Aylesfordu. Konala se zde první generální kapitula řádu mimo Svatou zemi. Tato kapitula změnila život karmelitánů z původně poustevnického na mendikantský. V příštích padesáti letech po této kapitule bylo v Anglii a Walesu založeno více než třicet klášterů.

Podle některých domněnek právě zde generální představený řádu sv. Šimon Stock obdržel zjevení Panny Marie o karmelitánském škapulíři. Pravděpodobnější však je, že toto zjevení se stalo v Cambridge.

Po zrušení klášterů v roce 1538 se stal majitelem konventu Sir Thomas Wyatt z Allington Castle, později jej získal do vlastnictví Sir John Sedley, který roku 1590 provedl přestavbu budov.
V roce 1633 koupil klášter holandský finančník Sir Peter Rycaut. Po jeho smrti rodina z finančních důvodů klášter roku 1657 prodala obchodníkovi Siru Johnu Banksovi. Ten klášter přestavil na dům v karolínském stylu.

V první polovině 20. století se tento dům stal významným centrem skautských aktivit. Požár v roce 1930 ho sice značně poničil, ale byl znovu obnoven a při té příležitosti bylo objeveno mnoho vzácných původních architektonických prvků.

V roce 1949 byl dům nabídnut k prodeji a karmelitáni ho koupili zpět. P. Malachy Lynch, první převor, ihned začal s opravami a v krátké době se stal klášter kvetoucím poutním místem. Nyní je modlitebním centrem křesťanů v Kentu a ročně ho navštíví na 200 000 poutníků.

 Zpracovala: Martina Vintrová

Přihlášení