KARMEL

V Casa São Nuno v portugalské Fatimě se od 19. do 23. sprna 2014 konala první část Karmelitánského evropského programu pro mládež „Awakening“ (Probuzení).

Zúčastnilo se ho 58 mladých lidí ze španělských provincií, Irska, Holandska a Portugalska, a také novicové z evropského karmelitánského noviciátu v Salamance a skupina vedená sestrami z kongregace Hermanas de la Virgen Maria del Monte Carmelo /HVMMC/ (Sestry Panny Marie z hory Karmel).

Projekt „Awakening“ byl představen na generální kapitule řádu v roce 2013. Jedná se o projekt podporovaný evropskými provinciály, který je zaměřen na seznamování mladých lidí v Evropě s karmelitánskou spiritualitou a historií. Intenzivní formační program ve Fatimě vedli členové Komise evropské karmelitánské mládeže Sabrina Rubio Perez, Aoife Merrins, Victor Navarro Poncela a karmelitáni Luca Sciarelli, Dave Twohig and Tommaso Bacci za pomoci generálního radního pro Evropu P. Johna Keatinga. Zazněly zde přednášky generálního převora řádu P. Fernanda Millán Romerala o sv. Noniovi, Edith Steinové a bl. Titu Brandsmovi, P. Michaela Plattiga o modlitbě s odkazy na sv. Terezii od Ježíše a sv. Jana od Kříže, sestry Rosario Alvaros, HVMMC o Panně Marii v karmelitánské tradici a P. Desidera García Martíneze o karmelitánské řeholi, historii a tradici. S překlady vypomáhal P. Raul Maraví, generální radní pro Ameriku.

Během setkání účastníci navštívili Batalhu, místo spojené s životem sv. Nonia, a celý program byl uzavřen účastí na večerním světelném procesí ve Fatimě.

Za umožnění tohoto setkání patří velký dík bratřím portugalského komisariátu.

Druhá část programu „Awakening“ se bude konat v srpnu 2015 v San Felice del Benaco v Itálii a bude zaměřena na účastníky z druhé poloviny evropské geografické oblasti: z italských provincií, Malty, Německa, Polska, Francie a České republiky.

(Z CARMELITE EUROPEAN YOUTH... přeložila: Martina Vintrová)

Fotogalerie: ZDE >>>

Přihlášení