KARMEL

Sv. Marie MagdalskáTerezie z Lisieux (1873–1897)

Uznávám, že bez Boha bych klesla tak nízko jako svatá Magdaléna, a hluboká slova Pána Ježíše Šimonovi zaznívají velmi lahodně v mé duši... Já vím. „Ten, komu se odpouští málo, málo miluje“ (1). Ale také vím, že Ježíš mně odpustil víc než svaté Magdaléně, protože mi odpustil předem, zabránil mi klesnout. Ach, jak ráda bych vysvětlila, co cítím!...

Tu je jeden příklad, který poněkud tlumočí mou myšlenku. – Předpokládám, že syn dovedného doktora narazí na cestě na kámen a upadne a že si při tomto pádu zlomí jeden ze svých údů. Jeho otec hned k němu přijde, s láskou ho zvedne, ošetří jeho zranění a použije k tomu všechno své umění. Jeho syn, brzy úplně uzdravený, mu projeví svou vděčnost. Není pochyby, že toto dítě právem miluje svého otce.

Ale ukážu ještě jiný příklad: otec zjistil, že na cestě, kudy jde jeho syn, je kámen. Pospíší před ním a kámen odstraní, aniž ho kdo spatřil. Ovšem, tento syn, předmět jeho prozíravé něhy neví, od jakého neštěstí jej otec vysvobodil, a proto mu neprojeví vděčnost a bude ho méně milovat, než kdyby jím byl býval uzdraven... Avšak jestliže pozná nebezpečí, jakému právě unikl, nebude ho milovat tím víc?

Nuže, já jsem toto dítě, předmět prozíravé lásky Otce, který neposlal své Slovo, aby vykoupilo spravedlivé, nýbrž hříšníky (2). Chce, abych ho milovala, protože mi odpustil ne mnoho, ale VŠECHNO. Nečekal, že ho budu milovat mnoho jako sv. Magdaléna, ale chtěl, abych VĚDĚLA, že On mne miloval až k šílenství!... Slyšela jsem, že se nesetkal s čistou duší, která by víc milovala než duše kající. Jak bych chtěla usvědčit toto tvrzení z omylu!...

Ano, cítím to, i kdybych měla na svědomí všechny hříchy, které lze spáchat, šla bych, se srdcem zkroušeným, a vrhla se Ježíši do náruče. Vím přece, jak miluje marnotratné dítě, které se k němu vrátí. Ne proto, že Pán Bůh svým milosrdenstvím předešel a ušetřil mou duši od smrtelného hříchu, ne proto se k němu pozvedám s důvěrou a láskou!

(1) Lk 7,47; (2) srv. Mt 9,13.

(Autobiografické spisy, 83.249)

Související

Další texty Terezie z Lisieux
V Karmelitánském nakladatelství: Terezie z Lisieux

Připomínáme

02 bře 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
02 bře 2024;
09:00 - 13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
04 bře 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
04 bře 2024;
18:00 - 20:30
Setkání terciářů Kostelní Vydří
09 bře 2024;
15:00 - 18:00
setkání terciářů Štípa

Kalendář

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Přihlášení