KARMEL

Pravé rozlišování je nadpřirozené, najdeme je jen tam, kde panuje Duch svatý...Pojednání »Sancta discretio v duchovním vedení« (1), které Vám ve dvou článcích postupně představíme, napsala Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein) 15. října 1938 v Kolíně nad Rýnem. Tento krátký spisek byl zamýšlen jako dárek k svátku sr. Terezie Renaty od Ducha svatého, která byla v té době podpřevorkou komunity a novicmistrovou. Jeho cílem bylo pomoci jí vyvarovat se chyb v doprovázení novicek.

Řehole svatého Benedikta z Nursie bývá nazývána »discretione perspicua« (= jasným rozlišováním), význačná rozlišováním. Rozlišování je chápáno jako zvláštní pečeť benediktinské svatosti. Bez něj se ale vlastně neobejde vůbec žádná svatost, ano, když je pojímáme dostatečně do hloubky i do šíře, je totožné se svatostí. Člověk někomu něco svěří a zaváže ho »diskrétností« (2), to znamená, že očekává, že o tom pomlčí. Diskrétnost je ale víc než mlčenlivost. Diskrétní člověk ví, aniž byste ho o to žádali, o čem nesmí mluvit. Má dar rozlišit, co musí zůstat střeženo mlčením a co má být vyjeveno, kdy je čas mluvit a kdy mlčet, komu lze něco svěřit a komu ne. To vše platí jak pro jeho vlastní záležitosti, tak těch druhých. Jako »nediskrétnost« pociťujeme i to, když někdo mluví o tom, co se ho týká, v situaci, kdy se to nehodí. Člověk diskrétní se rovněž neptá na něco, nač druhý nechce být dotazován. Ví však také, kdy a kde je vhodné položit otázku a kdy nezeptat se by způsobilo zranění.

Mnohé je nám svěřeno bez zavázání k diskrétnosti, tedy abychom s tím nakládali svobodně. To však neznamená, že bychom s tím mohli nakládat svévolně. Ten, kdo nám něco svěřuje, nechává použití na nás, protože je přesvědčen, že umíme nejlépe rozlišit, jak s tím naložit. Také zde je tedy diskrétnost darem rozlišování. Zvlášť velkou měrou jej potřebuje ten, kdo musí vést druhé lidi. Benedikt o tom hovoří v souvislosti s tím, jaké nároky jsou kladeny na opata (řehole, kap. 64): »Ve svých rozkazech má být prozíravý a rozvážný. Ať už rozhoduje o věcech Božích, nebo světských, co poroučí, v tom musí rozlišovat a musí to řídit s myšlenkou na rozlišování svatého Jakuba, který řekl: Budu-li svá stáda hnát příliš, za den mi všechna pohynou (Gen 33,13). Opat si tedy osvojí tento výrok i jiné příklady rozlišování, matky ctností, a řídí vše tak, aby silní měli, po čem touží, a slabí aby neutekli!«

Rozlišování (discretio) zde můžeme nazvat »rozumným zachováním míry«. Avšak zdrojem takového rozumného zachování míry je skutečně dar rozlišit, co je pro jednoho každého přiměřené.

Odkud pochází tento dar? Součástí naší přirozenosti je něco, co nás uschopňuje k rozlišování až do určitého stupně. Nazýváme to taktem nebo citlivostí, jde o plod zděděné a mnohou vzdělávací prací a životní zkušeností získané kultury a moudrosti naší duše. Kardinál Newman říká, že dokonalý gentleman se podobá světci až k nerozeznání. To ale platí jen v určitých zátěžových podmínkách. Když je zátěž větší, přirozená vyrovnanost duše se zhroutí. Přirozené rozlišování kromě toho neproniká až do hloubky. Umí sice „zacházet s člověkem“ a – podobno jemnému oleji – předcházet drhnutí v soukolí společenského života. Ale myšlenky srdce, nitro duše mu zůstává skryto. Tam proniká jen Duch, který zkoumá vše, dokonce i hlubiny božství. Pravé rozlišování je nadpřirozené. Najdeme je jen tam, kde panuje Duch svatý, kde duše naslouchá tichému hlasu tohoto milého hosta v nerozdělené odevzdanosti a ničím neblokované mobilitě a očekává jeho znamení.

(1) »Svaté rozlišování v duchovním vedení«
(2) Latinské »discretio« se do němčiny překládá »Diskretion«, které v češtině znamená rovněž diskrétnost. Etymologická příbuznost mezi »rozlišováním« a »diskrétností« není v češtině patrná.

Převzato z knihy: Edith Stein – Wege zur inneren Stille
Vydala: Waltraud Herbstrith
Vyšlo v nakladatelství: Kaffke, Aschaffenburg, 1987
Přeložil: Norbert Žuška, OCarm.

Související články

Víra je »temné světlo«... je »uchopením« Boha
Kontemplace je smrt a zmrtvýchvstání

V Karmelitánském nakladatelství: Edith Stein

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení