KARMEL

Seslání Ducha svatéhoTato novéna je učena všem, kteří chtějí, případně musí svou přípravu na Letnice uskutečnit uprostřed hektického každodenního života. Nabízí krátké, zapamatovatelné (alespoň rámcově), tematicky zaměřené Boží slovo pro vstup do každého dne přípravy a prostou střelnou modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během dne co nejčastěji. Novéna začíná v pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

 

 

1. den (pátek): Duch života

 

Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země... já do vás uvedu ducha a oživnete. (Ez 37,12.5)

 

Přijď, Duchu svatý, a obnovuj ve mně život! Amen.

 

 2. den (sobota): Duch odpuštění


Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. (Ez 36,25)

 

Přijď, Duchu svatý, a očisti mne od hříchů! Amen.

 

3. den (neděle): Duch Utěšitel


Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. (Iz 66,13)

 

Přijď, Duchu Utěšiteli, ke mně a skrze mne k druhým lidem! Amen.

 

4. den (pondělí): Duch pravdy


Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (Jan 16,12n)

 

Přijď, Duchu svatý, a uváděj mne do pravdy Boží! Amen.

 

5. den (úterý): Duch síly


Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lk 24,49)

 

Přijď, Duchu svatý, a posiluj mne v mé slabosti! Amen.

 

6. den (středa): Duch lásky


Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. (1 Kor 13,1–3)

 

Přijď, Duchu svatý, a nauč mě milovat! Amen.

 

7. den (čtvrtek): Duch milosrdenství


Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (Jan 20,22n)

 

Přijď, Duchu svatý, a uč mne odpouštět! Amen.

 

8. den (pátek): Duch modlitby


Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Řím 8,26)

 

Přijď, Duchu svatý, a modli se ve mně! Amen.

 

9. den (sobota): Duch služby


Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1 Kor 12,4–7)

 

Přijď, Duchu svatý, a nauč mne nezištně sloužit! Amen.

(Zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm.)

Dále doporučujeme

Duch svatý v tajemství Bílé soboty
Novéna k Panně Marii Karmelské

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Přihlášení