KARMEL

Seznam článků

 

 

Účast na charismatu (našeho) řádu

30. Karmelský řád je v církvi přítomen prostřednictvím (karmelitánů) řeholníků a klauzurovaných sester, sester činného života a laiků. Ti všichni mají odlišným způsobem a v různém stupni účast na charismatu a spiritualitě, které jsou našemu řádu vlastní. Také laici totiž mohou mít účast na tomtéž povolání ke svatosti a na samotném poslání Karmelu.49 Řád jejich povolání stvrzuje, přijímá je, vytváří pro ně takové životní formy a způsoby, které jsou jim vlastní, předává jim bohatství své spirituality a tradice a činí je rovněž účastnými všech duchovních dober a dobrých skutků, konaných všemi členy Karmelitánské rodiny. Nejúplnější a organická forma přidružení laiků (ke Karmelu) spočívá v profesi v karmelitánském třetím řádě. Skrze ni mají laici účast na řádovém charismatu, a to způsobem jim vlastním a pro ně specifickým. Karmel vstřícně přijímá manžele, rodiny a mladé lidi, kteří touží poznat a žít karmelitánskou spiritualitu také novými formami,50 přičemž poukazuje na karmelitánský třetí řád jako na osvědčenou a (oficiálně) uznanou formu přidružení (laiků k řádu), která ze setkání s těmito novými iniciativami může načerpat novou životní mízu. Karmelitánské charisma, vyzkoušené věky a v nejrůznějších kulturách a tradicích, poskytuje bezpečnou cestu k dosažení svatosti, kterou se rozumí „vysoká úroveň běžného křesťanského života.“51

31. Karmel jde cestou, na niž vykročil druhý vatikánský koncil, a formuluje (proto) souhrnně své charisma. V nedávných dokumentech bylo vyjádřeno těmito slovy: chceme „žít v poslušnosti vůči Ježíši Kristu v kontemplativním postoji, jímž je utvářen a nesen náš život modlitby, bratrství a služby.“52 V Panně Marii a v proroku Eliáši uznáváme podnětné a poučné vzory této zkušenosti víry, bezpečné vůdce po strmých stezkách, jež vedou „k svaté (Boží) hoře, ke Kristu.“53

Připomínáme

22 čec 2019 18:00-13:00
Čas pro Boha
24 čec 2019 00:00
bl. Jan Soreth, kněz
22 čec 2019 18:00-13:00
Čas pro Boha
22 čec 2019 18:00-13:00
Čas pro Boha
22 čec 2019 18:00-13:00
Čas pro Boha

Kalendář

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení