Aktualizováno: 2. července 2012
Řád karmelitánů

Řád karmelitánů

Řád karmelitánů (Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo) patří mezi společenství zasvěceného života v římskokatolické církvi. Jejich členové se snaží následovat Ježíše Krista životem podle evangelijních rad čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, přijatých formou veřejných řeholních slibů.

Eliáš P. Maria

Karmelitáni patří k tzv. řádům mendikantským (podobně jako např. dominikáni nebo minorité). Samozřejmě má řád vlastní historii a zároveň i duchovní tradici - spiritualitu, společnou celé rodině Karmelu. Určující význam měl přitom vzor starozákonního proroka Eliáše (v bibli zmiňovaného v souvislosti s horou Karmel) a vztah k Matce Boží Panně Marii, jíž na samém počátku svého společného života zasvětili první bratři kapli postavenou uprostřed kláštera i sami sebe, své společenství.
Celkem má dnes řád na celém světě kolem dvou tisíc členů.
V České republice je 18 bratří (kněží i laiků), kteří žijí ve 3 konventech (domech). Dohromady tvoří generální delegaturu, která může být v budoucnosti při větším počtu členů přeměněna v provincii. Přímým představeným bratří u nás je sám generální převor řádu, zastupovaný trvale generálním delegátem, kterého jmenuje on sám. Generální delegát, nyní P. Gorazd p. Cetkovský, sídlí v Olomouci - Hejčíně. Noviciátním domem (v němž probíhá základní příprava k řeholnímu životu) je klášter v Kostelním Vydří. Od r. 1991 karmelitáni u nás přispívají k produkci křesťanské literatury činností vlastního Karmelitánského nakladatelství.

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů