Aktualizováno: 11.4.2006
Řád karmelitánů

Dějiny třetího řádu

Vznik:

Již od 13. století se ke karmelitánům různým způsobem připojovali i neřeholníci:
  - conversi (skládali tři sliby),
  - oblati (skládali aspoň jeden ze slibů),
  - členové bratrstev.

Všichni nosili na znamení přináležitosti ke Karmelu bílý plášť, a byli proto nazýváni "mantellati".

Šlo-li o ženy, žily v soukromí, spojily-li se ve společenství, nebyl to ještě klášter v plném smyslu slova; karmelské sestry jako společenství řeholnic schválila autorita církve poprvé v polovině 15. století.

II. vatikánský koncil

Vývoj po II. vatikánském koncilu přinesl velikou proměnu:

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů