Aktualizováno: 3. ledna 2012
Řád karmelitánů

Bohoslužby a poutě
v Kostelním Vydří v roce 2012

Pravidelné

neděle v 8:00 hodin v červeneci a srpnu také v 10:00 hodin
pondělí, středa, pátek v 18:00 hodin

Mariánské první soboty

7. ledna, 4. února, 3. března, 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince

Program: 16:30 hodin růženec
17:00 hodin mše svatá,
mariánské litanie, adorace a svátostné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření

Velikonoční svátky a svatodušní svátky

Zelený čtvrtek 5. dubna 18:00 hodin mše sv. na památku večeře Páně
Velký pátek 6. dubna 17:00 hodin velkopáteční obřady
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 7. dubna 21:00 hodin Velikonoční vigilie
neděle 8. dubna 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Slavnost Seslání Ducha svatého
sobota 26. května 19:00 hodin Svatodušní vigilie
neděle 27. května 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Vánoční a novoroční bohoslužby

Štědrý den 24. prosince 22:00 hodin půlnoční mše svatá
Slavnost Narození páně
25. prosince 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Svátek sv. Štěpána 26. prosince 8:00 hodin mše svatá
Konec roku - 31. prosince 21:00 hodin
23:00 hodin
adorace
mše svatá na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2013 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Program poutí

Leden

Novoroční pouť
neděle 1. ledna
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Květen

Květnová pouť
neděle 6. května
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Červenec

Pouť pro muže
neděle 1. července
9:00 hodin
10:00 hodin
přednáška pro muže
mše svatá
Malá pouť
neděle 15. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Kněžská pouť
pondělí 16. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
(hlavní celebrant otec biskup)
Velká pouť
sobota 21. července 19:00 hodin mše svatá
noční adorace
neděle 22. července 7:00 hodin
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání

Srpen

Srpnová pouť
neděle 26. srpna
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Říjen

Říjnová pouť
neděle 7. října
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů