Aktualizováno: 11.4.2006
Řád karmelitánů

Laici žijící ve světě

Třetí řád

sdružuje katolické laiky, kteří chtějí žít podle spirituality Karmelu a ve spojení s Řádem karmelitánů (O.Carm.) nebo Bosých karmelitánů (OCD).

Škapulířové bratrstvo

tvoří všichni, kdo nosí škapulíř Panny Marie Karmelské. Každý, kdo přijme posvěcený škapulíř, stává se tak členem bratrstva a má přístup k duchovnímu ovoci, které je s tím spojeno.

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů