Aktualizováno: 11.4.2006
Řád karmelitánů

Třetí řád O.Carm.

Eliáš a Elizeus

Každá z řeholních rodin se snaží následovat Ježíše Krista, a to způsobem, který je jí vlastní, podle charismatu, jež od Boha přijala. Toto obdarování od Ducha svatého řeholníci vždy přijímají a rozvíjejí k dobru celého tajemného těla církve. Tedy také ostatní věřící z toho čerpají prospěch, zároveň ovšem mohou s řeholními rodinami jejich zvláštní obdarování různým způsobem přímo sdílet.
Následování Ježíše Krista, napodobování vzoru Panny Marie a proroka Eliáše i ostatní rysy spirituality Karmelu, také nezůstaly omezeny na prostor uvnitř klášterů. Ke karmelitánům mužům se záhy duchovně připojovaly také ženy, zasvěcující se zcela Bohu, a také věřící laici, žijící v běžných rodinných a společenských podmínkách.
Tyto skupiny byly obecně u všech mendikantských řádů nazývány:

– prvním řádem (řeholníci bratři),
– druhým řádem (sestry)
– a třetím řádem (laici ve "světě").
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů