>Aktualizováno: 22.LEDNA 2011
Řád karmelitánů

Knihy


Dostupná česká literatura s karmelskou tematikou

Knihy se spiritualitou sv. Jana od Kříže
Knihy se spiritalitou sv. Terezie od Ježíše
Knihy se spiritualitou sv. Terezie z Lisieux
Knihy se spiritualitou sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edit Stein)

Knihy podle oborů - témat

Karmelitánská spiritualita
Spiritualita
Teologie
Biblistika

Karmelitánští světci

Karmelitánští světci v www.iencyklopedie.cz

Knihy, které připravuje KNA:

Připravované tituly

Ze starší produkce Karmelitánského nakladatelství
(edice karmelitánská spiritualita)

Adresa   Karmelitánské nakladatelství
Thákurova 3
160 00 Praha 6
E-mail   praha@kna.cz
Telefon   +420 220 181 350
Fax   +420 220 181 390

Zásilková služba:

on-line: www.ikarmel.cz

Adresa   Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice
E-mail   zasilky@kna.cz
Telefon   +420 384 420 295
Fax   +420 384 420 295

J. Koláček: Moravské exultet
Bl. E. Stein: Vánoční tajemství
Sv. Terezie od Ježíše: Život
Sv. Terezie od Ježíše: Hrad v nitru
Sv. Terezie od Ježíše: Cesta k dokonalosti
Sv. Terezie od Ježíše: Nad Velepísní a jiné spisy
Sv. Terezie od Ježíše: Kniha o zakládání
Sv. Terezie z Lisieux: Autobiografické spisy (Dějiny duše)
Sborník ke 400. výročí úmrtí sv. Jana od Kříže – Učitel víry I.
P. M. Minařík: Mariánská dogmata
P. Georges: Spiritualita Karmelu
Bl. E. Stein: Myšlenky a dopisy
Z. Kalista: Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
V. Sion: Duchovní realismus Terezie z Lisieux
R. Guardini: O posvátných znameních
Vzpomínky na Editu Steinovou
A. Janoušková: Modlitby
P. František od P. Marie: Tvář svaté Panny
Bl. Titus Brandsma: Krása Karmelu
Adrienne von Speyr: Eliáš
Bratr Vojtěch od sv. Hedviky: Vcházím v nepoznané
Sv. Terezie z Lisieux: Vstupuji do života
Wilfrid Stinisen: Modlitba Ježíšova
A. Janoušková: Modlitby básníků
Sv. Jan od Kříže: Poezie
Amata Neyer: Edita Steinová (dokumenty a fotografie)
P. Liagre: Duchovní cvičení se sv. Terezií z Lisieux
Sr. Marie Anna od Ježíše: Anna od Ježíše
Učitel víry II.
H. Rossi: Duha nad Svatou zemí
Scapin – Secondin: Titus Brandsma
P. Ferley: Modlitba bl. Alžběty od Nejsv. Trojice
N. Cummins: Osvobození k radosti
P. Dobhan: Spiritualita Karmelu
Učitel víry III.
C. de Meester: Tvá blízkost je mé štěstí
W. Stinissen: Cesta vnitřní modlitby
Básně sv. Terezie z Lisieux
A. Janoušková: Po karmelských stezkách
Sv. Jan od Kříže: Temná noc
Sv. Jan od Kříže: Krátké spisy a korespondence
W. Stinissen: Noc je mým světlem
G. Gaucher: Životopis Terezie z Lisieux
Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše: Tvá láska rostla se mnou
Karmel v české církvi
Terezie a Lisieux
Učitelka prostoty – sborník
Stőcker Monika-Maria: Dobrodružství velké lásky

Z produkce ostatních nakladatelství

P. Reinhard Körner OCD, Má jsou nebesa a má je země, Duchovní život podle sv. Jana od Kříže, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1998
Constant Tonnelier, 15 dní s Janem od Kříže, Cesta, Brno 1998
José Jiménez Lozano, Jan od Kříže, Vyšehrad 1998
Timotheus Vodička, Cesta svaté Terezie Ježíškovy, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994

Slovenské tituly

Sv. Terézia z Lisieux, Príbeh mojej duše (Súborné dielo 1), Lúč, Bratislava 1997
U. Dobhan, R. Körner, Svätý Ján z Kríža. Životopis, Lúč, Bratislava 1995
Š. Senčík, Terézia z Avily, učiteľka modlitby, Dobrá kniha, Trnava 1997
Z moci kríža (Myšlenky Edity Steinovej), Lúč, Bratislava 1998
Maria Bieniasová, Stretnutie s Edith Steinovou, Dobrá kniha, Trnava 1994

Ostatní

Literaturu o Karmelu ve světových jazycích
najdete na www stránkách příslušných provincií řádu.

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů