Aktualizováno: 2. července 2012
Řád karmelitánů

Ostatní konventy
karmelitánů v ČR

Mapa ČR

Praha - Liboc

Do Prahy – Liboce přišli karmelitáni na pozvání pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka v roce 1996 a ujali se duchovní správy farnosti sv. Fabiána a Šebestiána. V roce 1998 převzali kostel, faru, přilehlé budovy i zahradu do vlastnictví řádu. Převorem konventu je P. Cyril Vojtěch Kodet. Komunitu tvoří ještě P. Jan Fatka, ředitel Karmelitánského nakladatelství, P. František Z. Horák, P. Antonín M. Příkaský, P. Jan Vianney P. Hanáček a br. Prokop J. Zboroň.

Adresa Konvent karmelitánů
Libocká 41/5
162 00 Praha 6 – Liboc
Telefon +420 220 611 336
Fax +420 220 611 336
E-mail praha@karmel.cz

Olomouc - Hejčín

Do farnosti v Hejčíně přišli karmelitáni v roce 1990, převzali duchovní správu farnosti a opravili farní budovu, takže se mohla stát studijním domem – určeným pro bratry, kteří se připravují na kněžství a docházejí na teologickou fakultu Univerzity Palackého. Převorem konventu je P. Marian P. Masařík. Dále komunitu tvoří P. Ivan Hrůša, který momentálně vyučuje v Římě na Papežském biblickém institutu, P. Melichar J. Markusek a br. Petr Vydra. Konvent je nyní také sídlem generálního delegáta, kterým nyní je P. Gorazd Pavel Cetkovský.

Adresa Konvent karmelitánů
Cyrilometodějské náměstí 1
779 00 Olomouc – Hejčín
Telefon +420 585 425 025
Fax +420 585 425 025
E-mail olomouc@karmel.cz

Bratři žijící mimo ČR

P. Radim Josef Jančář - člen generální rady, t.č. v Římě

 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů