Aktualizováno: 2. července 2012
Řád karmelitánů

Kostelní Vydří

Mapa zde

Klášter v Kostelním Vydří

Ačkoli budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena již v polovině 18. století - aby tu poutníkům byli k dispozici kněží každodenně, nepříznivé společenské poměry (osvícenství a vláda Josefa II.) tehdy příchodu řeholníků zabránily. Snad by jimi bývali byli bosí karmelitáni.

Ve skutečnosti byla služba při mariánské svatyni svěřena řeholnímu společenství teprve v roce 1908. Patron kostela baron Bedřich Dalberg z Dačic pozval karmelitány z Rakouska, aby se ujali duchovní správy kostela a farnosti. Nejprve tu tedy žila a působila komunita bratří německé národnosti, pak od r. 1921 až do druhé světové války jen jeden, nanejvýš dva čeští kněží karmelitáni. Karmelitánů českého původu totiž zatím více nebylo. Když se po druhé světové válce rýsovaly příznivější vyhlídky, nástup komunistů k moci je zmařil.

Od rozehnání zdejší komunity tří kněží v r. 1950 mohl v Kostelním Vydří nadále zůstat pouze jeden z nich - P. Melichar Karásek. Zemřel v roce 1985. Pak sem přicházeli karmelitáni - poslední žijící z původní trojice, P. Metoděj Minařík, i ti přijatí do řádu mezitím tajně - již jen jako poutníci.

Rodina karmelitánů

Po změně společenských poměrů v roce 1989 předal brněnský biskup od července 1990 správu poutního místa a farnosti i klášter znovu karmelitánům: nové komunitě bratří v čele s převorem P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem. V současnosti pod vedením převora P. Jeronýma Josefa Ertelta tvoří komunitu ještě pět bratří: P. Norbert J. Žuška, P. Václav Brož, P. Serafim J. Smejkal, a br. Pavel Slováček. Od r. 1991 je totiž Kostelní Vydří určeno generálem řádu také jako noviciátní dům, v němž se novým zájemcům o řeholní život dostává základní přípravy.

Mimo pastorační službu farnosti a poutníkům v Kostelním Vydří působí bratři také v duchovní správě několika farností v okolí, vypomáhají v Dačicích, zvláště od příchodu bosých karmelitek do bývalého františkánského kláštera.

Pro údržbu poutního místa a službu poutníkům mají velký význam finanční dary našich dobrodinců, zvláště formou pravidelné podpory. Jakýmkoli svým případným darem můžete přispět na níže uvedené číslo účtu. Budeme Vám vděční. Poutníky a dobrodince vytrvale zahrnujeme do svých modliteb. Rádi Vám přijetí daru také potvrdíme - budeme-li znát Vaši adresu.

Od založení Karmelitánského nakladatelství se jeho činnost do značné míry odehrávala v klášteře nebo odtud byla řízena, proto i jméno Kostelní Vydří je dosud s nakladatelstvím úzce spojeno. Dnes sídlí redakce a vedení nakladatelství v Praze.


Adresa Kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří

Adresa Klášter karmelitánů
Kostelní Vydří 58
DAČICE
CZ - 380 01
e-mail kostelni.vydri@karmel.cz
Tel +420 384 420 119
FAX +420 384 420 122
Bankovní spojení
č. účtu: 601893369/0800
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů