Aktualizováno: 27. října 2011
Řád karmelitánů

Karmelitky - kongregace

Kongregace řeholnic karmelitek, věnující se vnějšímu apoštolátu:


M. Terezie Scrilli

Kongregace sester karmelitánek "Institut Naší Paní z Karmelu"

Tato apoštolsky činná kongregace byla založena r. 1854 v Itálii matkou Marií Terezií Scrilli.
V roce 1993 přišly ze zahraničí tři sestry na Moravu do Lidečka, v roce 1998 odtud přesídlily do Štípy u Zlína. Vyučují náboženství, věnují se nemocným a mládeži.

Sestry Panny Marie Karmelské
Štípa u Zlína 56
763 14 Zlín 12
577 914 262
karmel(zavináč)volny.cz

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše

Tato kongregace byla založena r. 1921 v Polsku P. Anselmem Gadkem OCD, a ct. matkou Terezií Kieroczińskou. Od roku 1993 mají sestry dům v Praze na Zbraslavi a apoštolsky pracují při kostele Pražského Jezulátka.

Adresa Sestry karmelitky Dítěte Ježíše
Karla Michala 50
Praha 5 - Zbraslav
156 00
Telefon +420 257 921 731
E-mail kdj.zbraslav(zavináč)centrum(tečka)cz

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie

Sestry karmelitky sv. Terezie jsou řeholní institut založený ve Florencii (Itálie) r. 1874 bl. Terezií Marií od Kříže. Kromě Čech a Itálie působí v Libanonu, Izraeli a Brazílii.
Naše komunita nabízí společnosti a církvi spiritualitu tereziánského Karmelu, tak jak ji chápala a žila naše zakladatelka. Skrze modlitbu, dialog a svědectví vlastním životem chceme lidem napomáhat k osobnímu setkání s živým Bohem.
Podstatným prvkem našeho charismatu je eucharistická adorace. Z ní a z kontemplativní modlitby vychází a čerpá veškerá naše apoštolská činnost. Působíme ve farnostech, ve školách, v exercičních domech, zaměřujeme se na pomoc nejmenším a nejpotřebnějším, podle potřeb místní církve.
Po rozsáhlé renovaci jsme otevřely v Praze na Smíchově dům, který je k dispozici všem, kdo hledají zázemí pro modlitbu, ztišení a reflexi. Během akademického roku ubytováváme také 23 univerzitních studentek. Přály bychom si, aby tento dům, který nese jméno Edity Steinové, byl místem setkávání, místem společenství a sdílení, místem, kde se Pán zjevuje v prostotě života žitého v Jeho přítomnosti.

Adresa Karmel Edith Steinové
Jinonická 22
Praha 5 - Košíře
150 00
Telefon +420 257 212 426
E-mail karmelitky(zavináč)quick.cz
www.cestanahoru.org
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů