Aktualizováno: 29. listopadu 2011
Řád karmelitánů

Časopis Karmel

Od roku 1991 vydává společenství karmelitánů v Kostelním Vydří ve čtyřech číslech ročně časopis pro duchovní život


Obsah čísla 3/2011

[ PDF ]

 1. Pro připomínku setkání s bl. Ludvíkem a Zélií Martinovými
  P. Gorazd Cetkovský,O.Carm.
 2. O modlitbě proroka Eliáše
  Katecheze Benedikta XVI. při generální audienci 15. 6. 2011
 3. Dokument „Pro Vás jsem se narodila“ (4. část )
  Aktualizovaná četba spisů sv. Terezie od Ježíše
 4. Starozákonní texty o Eliáši a Elizeovi jako zdroj radosti z tajemství křtu
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 2/2011

[ PDF ]

 1. „Svátostí křtu je terciář povolán ke svatosti“ – Dokončení
  P. Gorazd Cetkovský,O.Carm.
 2. Dokument „Pro Vás jsem se narodila“ (3. část )
  Zásady pro četbu Tereziiných spisů
 3. Vztah mezi prvním a třetím řádem v rodině Karmelu
  P. Emanuele Boaga, O.Carm.

Obsah čísla 1/2011

[ PDF ]

 1. Nezvyklá míra spontánnosti
  úvodník – P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. „Svátostí křtu je terciář povolán ke svatosti“ – 1. část
  P. Gorazd Cetkovský,O.Carm.
 3. Dokument „Pro Vás jsem se narodila“ (2. část )
  Kontext Tereziina života
 4. Ničím se neznepokojuj: Tereziiny recepty pro život
  Podle katecheze Benedikta XVI. z 2. 2. 2011 zpracoval P. David Vopřada
 5. Katecheze o Janovi od Kříže
  Benedikt XVI. při generální audienci 16. 2. 2011

Obsah čísla 4/2010

[ PDF ]

 1. Bezmála tereziánské číslo
  úvodník – P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Dokument „Pro Vás jsem se narodila“ (1. část )
  Generální kapitula řádu bosých karmelitánů (2009)
 3. Terezie od Ježíše: Odvaha a humor, ženskost a svoboda
  Juan Antonio Marcos, OCD (Madrid)
 4. Ještě jedna modlitba k Marii, Matce naděje
  Zpracoval P. Gorazd,O.Carm.

Obsah čísla 3/2010

[ PDF ]

 1. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (4. část)
  P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor
 2. „Kristus z kláštera Vtělení“ – kresba svatého Jana od Kříže
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm., Líza Faktorová
 3. Svatá Edith Stein a její text Ave Crux, Spes unica
  Vladimíra Polišenská
 4. „Bez ustání se modlete“ (1 Sol 5,17) - Ustavičná modlitba u sv. Augustina (3. část – dokončení)
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD

Obsah čísla 2/2010

[ PDF ]

 1. Hořlavině stačí jiskra
  (úvodník – P. Gorazd)
 2. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část)
  P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor
 3. Panna Maria – Matka naděje
  Redakčně zpracoval P. Gorazd,O.Carm.
 4. Modlitba k Panně Marii, Matce naděje
 5. „Bez ustání se modlete“ (1 Sol 5,17) – Ustavičná modlitba u sv. Augustina (2. část)
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD
 6. Takový je člověk! (zamyšlení nad žalmem 63)
  P. Paul Feeley, O. Carm.
 7. Modlitba po špatném startu
  Zpracoval P. Gorazd Cetkovský, O.Carm

Obsah čísla 1/2010

[ PDF ]

 1. Radostná rodinná událost
  (úvodník – P. Gorazd)
 2. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (2. část)
  P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor
 3. Nový blahoslavený – P. Angelo Paoli, O.Carm.
 4. Stáří v Bibli (2. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm

Obsah čísla 4/2009

[ PDF ]

 1. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (1. část)
  P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor
 2. „Bez ustání se modlete“ (1 Sol 5,17) – Ustavičná modlitba u sv. Augustina (1. část)
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD
 3. Beatifikační zázrak manželů Martinových
  Jitka Trmalová
 4. Stáří v Bibli (1. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm

Obsah čísla 3/2009

[ PDF ]

 1. Rekordy bývají radostné i smutné (úvodník
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Elizeovské obrazy v Ambrožově spisu O povinnostech
  P. David Vopřada
 3. O vizitaci kláštera podle konstitucí tourainské reformy
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm

Obsah čísla 2/2009

[ PDF ]

 1. Začněme rok kněží s Pannou Marií
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. „Přišla jsem zachraňovat duše, a hlavně se modlit za kněze.“
  (Sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře)
 3. Nám po tomto putování... (2. část)
  (Jubileum 300 let poutního místa v Kostelním Vydří jako podnět pro náš duchovní život)

  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm
 4. Händelova hudba ke slavnosti Panny Marie Karmelské
  Petr Hadraba

Obsah čísla 1/2009

[ PDF ]

 1. Opožděný start (úvodník)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. K počátkům Kostelního Vydří jako poutního místa
  P. Jindřich Zdík Charouz, O.Praem.,
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 3. Cesta víry
  Sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein)
 4. Nám po tomto putování... (1. část)
  (Jubileum 300 let poutního místa v Kostelním Vydří jako podnět pro náš duchovní život)

  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm
 5. Noví blahoslavení: Ludvík Martin a Zelie Martinová
  Rodiče svaté Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (3. část)

  Sr. Milada od Spasitele světa, OCD

Obsah čísla 4/2008

[ PDF ]

 1. Noví blahoslavení: Ludvík Martin a Zelie Martinová
  Rodiče svaté Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (2. část)

  Sr. Milada od Spasitele světa, OCD
 2. Několik podnětů z četby karmelitánské řehole svatého Alberta (dokončení)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 3. Vděk jako zdroj útěchy a naděje
  P.Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 3/2008

[ PDF ]

 1. Noví blahoslavení: Ludvík Martin a Zelie Martinová
  Rodiče svaté Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (1. část)

  Sr. Milada od Spasitele světa, OCD
 2. Jedno zastavení z pouti po stopách Edity Steinové
  P.Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 3. O tichu
  Otec Marie-Eugene od Dítěte Ježíše (Grialou), OCD
 4. Několik podnětů z četby karmelitánské řehole svatého Alberta (4. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 5. V čem spočívá "čistota srdce"?
  Františkánský apokryf

Obsah čísla 2/2008

[ PDF ]

 1. Sto let od příchodu karmelitánů do Kostelního Vydří
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Bl. Candelaria od sv. Josefa
  Jitka Trmalová
 3. Otec Marie-Eugene od Dítěte Ježíše,
  zakladatel sekulárního institutu Notre Dame de Vie

  Eva Jelínková
 4. P. Redemptus Maria Valabek, O.Carm.
  - svědek radostné víry a péče o Karmel

  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 5. Několik podnětů z četby karmelitánské řehole svatého Alberta (3. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 1/2008

[ PDF ]

 1. Extra velké kousky (úvodník)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Kousek zapomenuté historie: německý výhonek Karmelu v severních Čechách
  Kateřina Lainová
 3. "Temná noc" v kázáních Jana Taulera
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD
 4. Několik podnětů z četby karmelitánské řehole svatého Alberta (2. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 4/2007

[ PDF ]

 1. Osmisté výročí sepsání "Pravidel pro život" (textu karmelitánské řehole)
  List generálních představených obou karmelitánských řádů (O.Carm. a OCD)
 2. Duch svatý a sv. Marie Magdalena de' Pazzi
  Vybral a přeložil P. Metoděj Minařík, O.Carm.
 3. Překážky Duchu svatému v nás
  (z nauky sv. Marie Magdaleny de' Pazzi)
 4. Sedmnáct španělských karmelských mučedníků
  Jitka Trmalová
 5. Několik podnětů z četby karmelitánské řehole svatého Alberta (1. část)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 3/2007

[ PDF ]

 1. Ať dnem i nocí rozjímají o zákonu Páně a bdí na modlitbách (2. část - dokončení)
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD
 2. Neboj se!
  P. Giustino Zoppi, OCD
 3. Ovoce i setba Karmelu z celého světa
  P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
 4. Jaké je poslání karmelitánského laika v dnešním světě?
  Vladimíra M. Polišenská
 5. Moje vzpomínky na sestru Benediktu (Edith Stein)
  Sr. Stephanie, OCD

Obsah čísla 2/2007

[ PDF ]

 1. Nebe ve víře (2. část - dokončení)
  Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
 2. Dva výroky o Lásce
  Sv. Maria Magdaléna de´ Pazzi
 3. Ať dnem i nocí rozjímají o zákonu Páně a bdí na modlitbách (1. část)
  Fra. Jan od sv. Bruna, OCD
 4. Poznámky ke karmelitánské řeholi (13. část)
  (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)

Obsah čísla 1/2007

[ PDF ]

 1. Nová obálka (úvodník)
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Nebe ve víře (1. část)
  Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
 3. Svatá Marie Magdalena de´Pazzi
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 4. * * * (báseň)
  Eva J.
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (12. část)
  (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)

Obsah čísla 4/2006

 1. Nech se milovat
  Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
 2. IKONY - dialog v jazyce symbolů
  Štěpánka Karlová
 3. Leonie Martinová
  P. Marian Masařík, O.Carm.

Obsah čísla 3/2006

 1. Nová blahoslavená v rodině Karmelu: Marie Tereza Scrilli
  (Zpracoval P. Gorazd, O.Carm.)
 2. Eucharistie a růst v sjednocení s Bohem
  Karmelitánská spiritualita jako cesta k hlubšímu prožívání liturgie (4. část - dokončení)

  Paul Menting
 3. Naše povolání je veliké: žít ve škole Mariině
  Výbor myšlenek ze spisů P. Jana Brenningera, O.Carm. - 2. část (dokončení)
 4. Velikost našeho povolání
  Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
 5. Neobvyklý dobrodinec Karmelu v neobvyklém svědectví
  (k 60. výročí úmrtí biskupa Pavla Huyna)

  P. Corazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 2/2006

 1. Eucharistie a růst v sjednocení s Bohem
  Karmelitánská spiritualita jako cesta k hlubšímu prožívání liturgie (3. část)

  Paul Menting
 2. Naše povolání je veliké: výstup na horu Karmel
  Výbor myšlenek ze spisů P. Jana Brenningera, O.Carm. - 1. část
 3. Z dopisu bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice
  Abbému Beaubis, 22. června 1904
 4. Poznámky ke karmelitánské řeholi (11. část)
  (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)
 5. Na okraj jednoho nepovedeného kázání
  P. Corazd Cetkovský, O.Carm.
 6. Modlitba sv. Kateřiny Sienské

Obsah čísla 1/2006

 1. Blíží se velké výročí bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice
  (místo úvodníku)
 2. Litanie k bl. Alžbětě od Trojice
 3. Eucharistie a růst v sjednocení s Bohem
  Karmelitánská spiritualita jako cesta k hlubšímu prožívání liturgie (2. část)

  Paul Menting
 4. Šestero velikonoc Edity Steinové v Beuronu
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 4/2005

 1. Eucharistie a růst v sjednocení s Bohem (1. část)   Paul Menting
 2. Nová blahoslavená z rodiny Karmelu:
  bl. Maria Crocifissa Curcio (1877-1957)
 3. Alžběta od Nejsvětější Trojice prorokyně pro dnešní dobu (dokončení)
  Kardinál Albert Florent Augustin Decourtray
 4. O duchovním manželství a dvojím duchovním rození a potomstvu
  Sv. Bernard z Clairvaux
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (10. část)  (Podle P. Keese Vaajmana, O.Carm.)
 6. V Panně Marii máme mateřské zázemí  P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 3/2005

 1. Málem tematické číslo (úvodník)    P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Dvě promluvy z letošní tzv. "velké" pouti v Kostelním Vydří
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm., P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
 3. Modlitba o Božím těle  Jan Milíč z Kroměříže
 4. Svatý Karel Boromejský a Karmel   P. Emanuele Boaga, O.Carm.
 5. Alžběta od Nejsvětější Trojice prorokyně pro dnešní dobu (1. část)
  Kardinál Albert Florent Augustin Decourtray
 6. Sv. Rafael od sv. Josefa   Sestry karmelitky Dítěte Ježíš

Obsah čísla 2/2005

 1. Proměnění Páně
  (biblická meditace k čtvrtému tajemství růžence světla) - 2. část   P. Vojtěch Brož
 2. Moje vzpomínky na P. Melichara Karáska, O.Carm.  SM. Richardis Nováková, SCB
 3. Poznámky ke karmelitánské řeholi (9. část)  (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)
 4. Lámání chleba při eucharistii  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 1/2005

 1. Hluboce eucharistický rok... (úvodník)   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Proměnění Páně
  (biblická meditace k čtvrtému tajemství růžence světla) - 1. část   P. Vojtěch Brož
 3. Poznámky ke karmelitánské řeholi (8. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)
 4. Chvála (nejen řeholního) zapadákova a povzbuzení k trpělivosti   (Podle sv. Basila Velikého)
 5. Vzájemné obohacování mezi řeholníky a laiky prostřednictvím třetího řádu   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 4/2004

 1. Ježíš hlásá radostnou zvěst (biblická meditace k třetímu tajemství růžence světla) - 2. část   P. Vojtěch Brož
 2. Poznámky ke karmelitánské řeholi (7. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)
 3. Prostor a mlčení - dva důležité pojmy v modlitbě bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice   Conrad De Meester OCD
 4. Jedna kapitola z karmelitánské (ne)mystiky v Čechách   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 3/2004

 1. "Slovan všude bratra má..." (úvodník)   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Ježíš hlásá radostnou zvěst (biblická meditace k třetímu tajemství růžence světla) - 1. část   P. Vojtěch Brož
 3. Dvě ohlédnutí za celostátním setkáním terciářů v Kostelním Vydří 19. 6. 2004   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 4. Lurdy a Karmel (2. část)   Sr. Maria Grazia Israel, O.Carm.
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (6. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)

Obsah čísla 2/2004

 1. Žijeme v době seriálů... (úvodník)   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Svatba v Káně galilejské (biblická meditace k druhému tajemství růžence světla) - dokončení   P. Vojtěch Brož
 3. Lurdy a Karmel (1. část)   Sr. Maria Grazia Israel, O. Carm.
 4. Co je nové v Novém zákoně   P. Ivan Hrůša, O. Carm.
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (5. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)

Obsah čísla 1/2004

 1. Jste puntičkáři? (úvodník)   P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Svatba v Káně galilejské (biblická meditace k druhému tajemství růžence světla) - 1. část   P. Vojtěch Brož
 3. Naslouchat v mlčení a konat (Svatý Josef jako "karmelský světec")   P. Vojtěch od sv. Hedviky, OCD
 4. Chvála zasutá sedmdesáti léty   (nekrolog P. Alberta Kavky, O.Carm.)
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (4. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)
 6. Ježíšovo roucho - zamyšlení nad knihou   Terezie Brichtová, O.P.

Obsah čísla 4/2003

 1. Nezapomínejte na Boží skutky... (úvodník)   P. Gorazd Cetkovský, O. Carm.
 2. Moje vzpomínka na otce Metoděje Minaříka, O.Carm.  SM. Richardis Nováková, SCB
 3. Křest Páně (biblická meditace k prvnímu tajemství růžence světla) - dokončení  P. Vojtěch Brož
 4. Panna Maria a křesťanský Východ   + Jean Sleiman, OCD, bagdádský arcibiskup pro latinské věřící
 5. Poznámky ke karmelitánské řeholi (3. část)   (Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.)

Obsah čísla 3/2003

 1. Pro ty, kteří neskákají rovnýma nohama do vody... (úvodník) P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Nikdo nezná Ježíše... Christophe Dumont
 3. Křest Páně (biblická meditace k prvnímu tajemství růžence světla) - 1. část P. Vojtěch Brož
 4. Poznámky ke karmelitánské řeholi - 2. část Podle P. Keese Waaijmana, O.Carm.
 5. Jan Matěj Rolsberg,
  dobrodinec Kostelního Vydří, který si přál nebýt v modlitbách zapomenut
  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 2/2003

 1. Dvojí radost (úvodník) P. Gorazd, O.Carm.
 2. Pokoj před tváří Hospodina Edith Stein a její přímluva za mír ve Svaté zemi P. Vojtěch od sv. Hedviky, OCD
 3. Blahoslavený George Preca, kněz a karmelitánský terciář
 4. Poznámky ke karmelitánské řeholi (1. část) Dle P. Keese Waaijmana, O.Carm.
 5. Tisíc let od smrti arménského básníka
  svatého Řehoře z Nareka
  Barbora Turková, Haig Utidjian, Evžen Kindler
 6. "Pane, dej mi vodu"
  Svatá Terezie od Ježíše a Samaritánka z Janova evangelia (Jan 4,1-42)
  P. Vojtěch od sv. Hedviky, OCD

Obsah čísla 1/2003

 1. Nepravidelný, ale vytrvalý... (úvodník)  P. Gorazd, O.Carm.
 2. Nové vystižení karmelitánské spirituality: stanovy Řádu karmelitánů z roku 1995. (4. část) Christopher O'Donnell, O.Carm.
 3. Dotek Kristova Kříže 
 4. Odporučení umírajících Bohu (oficiální text)
 5. Uvedení do četby knihy Ester P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 6. Dopisy Terezie z Lisieux Terezie Brichtová, O.P.

(2002 vyšla pouze tři čísla časopisu Karmel.)

Obsah čísla 3/2002

 1. O třech kládách... (úvodník)  P. Gorazd, O.Carm.
 2. Nové vystižení karmelitánské spirituality: stanovy Řádu karmelitánů z roku 1995. (3. část) Christopher O'Donnell, O.Carm.
 3. Ježíš a život Prof. Dr. Karl Adam
 4. Modlitba odevzdání umírajícího  P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 2/2002

 1. Nové vystižení karmelitánské spirituality: stanovy Řádu karmelitánů z roku 1995.(2. část) Christopher O´Donnell, O.Carm.
 2. Karmelitánský "třetí řád" z pohledu 550. výročí vydání papežské buly Cum nulla P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 3. Z dopisů sv. Terezie z Avily (4) Veronika Elisabeth Schmitt, O.C.D.
 4. Marta a Marie François Varillon

Obsah čísla 1/2002

 1. Do nového ročníku (úvodník) P. Gorazd, O.Carm.
 2. Nové vystižení karmelitánské spirituality: stanovy Řádu karmelitánů z roku 1995 Christopher O'Donnell, O.Carm.
 3. Z dopisů sv. Terezie z Avily (3) Veronika Elisabeth Schmitt, O.C.D.
 4. O vnitřní a vnější cele Z výkladu karmelitánské řehole od bl. Jana Soretha
 5. Panna Maria Karmelská jako "Panna Maria Neapolská" - ikona "La Bruna" P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 6. Z Karmelitánského nakladatelství: dvojí ohlédnutí do dějin Terezie Brichtová,O.P.

(V roce 2001 vyšla pouze dvě čísla časopisu Karmel.)

Obsah čísla 2/2001

 1. Úvodník P. Gorazd, O.Carm.
 2. Stanovy Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské
 3. Úvodní list otce generálního převora
 4. Mariánské obrazy ano či ne? P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 5. Reliéf Korunování Panny Marie z původně karmelitánského kostela Panny Marie Sněžné v Praze Foto: Dominik Bouma.
 6. Z dopisů sv. Terezie z Avily (2) Veronika Elisabeth Schmitt, OCD

Obsah čísla 1/2001

 1. Do nového ročníku... (úvodník), P. Gorazd, O.Carm.
 2. Dopis svatého Otce Jana Pavla II. při příležitosti 750. výročí předání karmelského škapulíře
 3. Maria, ikona naděje, Christopher O Donnell, O.Carm.
 4. Z dopisů sv. Terezie z Avily (1), Veronika Elisabeth Schmitt, O.C.D.
 5. Modlitba nábožná k neyslawněgssy Panně Maryi z Hory Karmelu, P. Tiburtius a S. Thaddaeo, O.Carm. (1771)
 6. Obrázek Ukřižovaného. Ježíšovo "Žízním" a jeho ozvěna v Terezčině srdci, Katka Lachmanová
 7. Ze zjevení Juliány z Norwiche
 8. Boží tulačka (anotace), S. Terezie Brichtová, O.P.

Obsah čísla 4/2000

 1. Radost jubilea (úvodník), P. Gorazd, O.Carm.
 2. Trojjediný život (2.část), P. Reinhad Körner, OCD
 3. Prostor jiného řádu, Milena M.
 4. Terezie z Lisieux a Panna Maria (3. část), sestra M. Milada od Spasitele světa, OCD
 5. Ještě o "zlaté knížce" a svaté Terezii z Lisieux, P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
  (a také trochu o duchovní četbě vůbec)
 6. Z dopisů svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře

Obsah čísla 3/2000

 1. Hluboce eucharistický rok, P. Gorazd
 2. Karmel a eucharistie, Sestra Libby Dahlstrom, O.Carm.
 3. Sv. Terezie z Lisieux a eucharistie. Milost Vánoc 1886, Katka Lachmanová
 4. Brána, Romano Guardini
 5. Terezie z Lisieux a Panna Maria (2. část), Sestra M. Milada od Spasitele světa, OCD
 6. Jak Edita Steinová skutečně přišla ke (katolické) víře, P. Ulrich Dobhan, OCD

Obsah čísla 2/2000

 1. Cíl oslavy velkého jubilea, (Tertio millenio adveniente)
 2. "Třetí řád" - karmelitánské společenství laiků, Ulrich Dobhan OCD
 3. Terezie z Lisieux a Panna Maria (1. část), Sestra M. Milada od Spasitele světa, OCD
 4. Jan z Jenštejna - svědek víry i dnes po 600 letech?, P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Obsah čísla 1/2000

 1. Naplnil se čas ... (Mk 1,15), P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
 2. Trojjediný život, P. Reinhard Körner, OCD
 3. Řehole Karmelu v nové vnější úpravě, Zpracoval P. Gorazd, O.Carm.
 4. Církev odpuštění, Hans Urs von Balthasar
 5. Odpustky - projev plnosti Otcova milosrdenství, P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
 6. "Vystup na vysokou horu" (Iz. 40,9) (anotace), Vojtěch od sv. Hedviky OCD

Obsah čísla 4/1999

 1. Poslední letošní číslo (úvodník), P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Terezka a Otcovo milosrdenství (2. část - dokončení), Mons. Guy Gaucher
 3. Hlubina Boží slávy, P. Ctirad Vojtěch Pospíšil, OFM
 4. "Dobré jitro!" Modlitba v prvních chvílích po procitnutí, P.Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 5. Denní reflexe, P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.
 6. Cesta k poznání a plnění Otcovy vůle: bratrský dialog a poslušnost vůči autoritě,
  Z dokumentu Vita consecrata

Obsah čísla 3/1999

 1. Čím je pro vás poučný podzim? (úvodník), P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
 2. Duch svatý: dar a síla (3. část - dokončení), P. Gianni Colzani
 3. Terezka a Otcovo milosrdenství (1. část), Mons. Guy Gaucher, OCD
 4. Svědectví P. Hilaria Januszewského nám dnes, P. Josef Chalmers, O.Carm., Řím
 5. Chvála v životě modlitby, P. Antonín Příkaský, O.Carm.
 6. Nová kniha: JAN A TEREZIE - Plameny lásky, Mgr. Eva Trefná

Obsah čísla 2/1999

 1. Poděkování
 2. Touha, žízeň po Bohu, P. Vojtěch Kodet O.Carm.
 3. Duch svatý: dar a síla (2. část), P.Gianni Colzani
 4. Duchovní cesta dvou karmelitek je klíčem k porozumění pontifikátu Jana Pavla II.,
  Kardinál Josef Ratzinger (myšlenky z promluvy)
 5. Nová postava na "karmelském nebi": P.Hilarius Januszewski O.Carm. (1907-1945)
 6. Služba v lazaretu v Hranicích na Moravě (4. část - dokončení), Edith Stein
 7. Karmelitánský řád a laici, P. Patrik Burke O.Carm.

Obsah čísla 1/1999

 1. Do nového roku
 2. Začínáme rok Boha Otce, P. Vojtěch Kodet OCarm.
 3. Duch svatý: dar a síla (1. část), P.Gianni Colzani
 4. Střelné modlitby v pozůstalosti ctihodné Marie Elekty a v tradici církve,
  P. Michael Špaček
 5. Služba v lazaretu v Hranicích na Moravě (3.část), Edith Stein
 6. Duch svatý a modlitba (5. část - dokončení), P. Redemptus M. Valabek OCarm.
 7. Rozjímání nad slovníkem, Sr. Terezie Brichtová OP
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů