Aktualizováno: 11.4.2006
Řád karmelitánů

Karmelitánský kalendář
pro Českou republiku

S (Sollemnitas) Slavnost M (Memoria obligatoria) Závazná památka
F (Festum) Svátek m (Memoria ad libitum) Nezávazná památka
  C (Commemoratio) Pro připomínku

    Leden O.Carm. OCD
3.   bl. Cyriaka Eliáše Chavary, kněze m m
8.   sv. Petra Tomáše, biskupa F m
9.   sv. Ondřeje Corsiniho, biskupa F M
11.   ctihodné Marie Elekty Ježíšovy, panny (m)
27.   sv. Jindřicha de Ossó, kněze m
29.   bl. Archanděly Girlani, panny m
         
    Březen    
19.   sv. Josefa, snoubence Panny Marie, hlavního ochránce řádu S
         
    Duben    
1.   bl. Nonia Alvarese Pereiry, řeholníka M m
17.   bl. Baptisty Spagnoliho, kněze M m
18.   bl. Marie od Vtělení, řeholnice m
22.   bl. Terezie Marie od Kříže (Terezie Manetti), panny m
         
    Květen    
5.   sv. Angela ze Sicílie, kněze a mučedníka M
9.   bl. Aloise Rabaty, kněze m
17.   sv. Šimona Stocka, řeholníka m m
22.   sv. Jáchymy de Vedruna de Mas, řeholnice m m
25.   sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny F M
         
    Červen    
7.   bl. Anny od sv. Bartoloměje, panny M
14.   sv. Elizea, proroka M
         
    Červenec    
9.   bl. Jany Scopelli, panny m
13.   sv. Terezie od Ježíše z Los Andes, panny m M
16.   Slavnostní připomínka Panny Marie Karmelské S S
17.   bl. Terzie od sv. Augustina a spolusester, panen a mučednic m M
20.   sv. Eliáše, proroka S F
23.   bl. Panny Marie, Matky božské milosti M
24.   bl. Jana Soretha, kněze M
    bl. Marie Pilar, Terezie a Marie Angeles, panen a mučednic m
    bl. Marie Mercedes Prat, panny a mučednice m
26.   sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a ochránců řádu M
28.   bl. Tita Brandsmy, kněze a mučedníka m
    bl. Jana Soretha, kněze m
         
    Srpen    
7.   sv. Alberta z Trapani, kněze F m
9.   sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice m M
12.   bl. Isidora Bakanja, mučedníka m
16.   bl. Marie Sagrario od sv. Ludvíka Gonzagy, panny a mučednice m
17.   bl. Angela Augustina Mazzinghiho, kněze m
18.   bl. Jana Křtitele, Michaela Ludvíka, Jakuba Gagnoye a Jakuba Retoureta, kněží a mučedníků m m
25.   bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše (Miriam Baouardy), panny m m
26.   Probodení srdce sv. Terezie od Ježíše, matky reformovaného Karmelu M - mnišky
        m - ostatní
    Září    
1.   sv. Terezie Markéty od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Anny Marie Redi), panny m F
11.   služebnice Boží Aničky Zelíkové, panny (m)
12.   bl. Marie od Ježíše, panny M
17.   sv. Alberta Jeruzalémského, biskupa a zákonodárce našeho řádu F F
         
    Říjen    
1.   sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, panny a učitelky církve F F
15.   sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, matky reformovaného Karmelu F S
         
    Listopad    
5.   bl. Františky d' Amboise, řeholnice m
6.   bl. Josefy Naval Girbes, panny m
7.   bl. Františka od Ježíše, Marie a Josefa (Františka Palau y Quer), kněze m m
8.   bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice, panny m m
14.   Všech svatých našeho řádu F F
15.   Vzpomínka na všechny zemřelé z karmelské rodiny C C
19.   sv. Rafaela od sv. Josefa (Kalinowského), kněze m M
25.   služebníka Božího Jana Brenningera, kněze (m)
29.   bl. Dionýsia od Narození, kněze, a Redempta od Kříže, řeholníka, mučedníků m M
         
    Prosinec    
5.   bl. Bartoloměje Fantiho, kněze m
11.   bl. Marie Maravillas od Ježíše, panny m
14.   sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, otce reformovaného Karmelu F S
16.   bl. Marie od Andělů, panny m
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů