Aktualizováno: 11.1.2008
Řád karmelitánů

Misijní rodina Donum Dei

Sestry Donum Dei

Společenství sester misionářek bylo založeno roku 1950 v Saint Denis ve Francii P. Marcelem Rousselem. Tento kněz citlivě vnímal hlad světa po duchovních hodnotách. Vedl mladé dívky k tomu, aby ideál křesťanského panenství, v němž dají svou lásku navždy Ježíši jako prvnímu a jedinému, žily mimo zdi kláštera, v komunitách uprostřed světa práce. Tak může skrze ně evangelium pronikat i k těm, kdo nepřicházejí do styku s klasickým prostředím církve. Proto sestry zřizují restaurace a jejich práce v nich je zároveň evangelizací. Rodina Donum Dei se od té doby mnohem více rozrostla. Dnes mají sestry (a manželské páry, které žijí s nimi) domy po celém světě, ve všech kontinentech.

V roce 1987 se rodina Donum Dei přičlenila ke Karmelu. Většina sester pochází ze zemí třetího světa. K nám přišly první misionářky práce v roce 1993 do Frýdlantu nad Ostravicí a v roce 1998 tu otevřely restauraci L'Eau Vive. 1.10.2005 však sestry své působení ve Frýdlantu n. O. ukončily.

O Slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie v pátek 19. března 2004 se konalo v Brně otevření druhé restaurace "L´Eau Vive" v ČR za účasti sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, který sloužil nejprve pontifikální mši svatou v katedrále sv. Petra a Pavla a poté restauraci posvětil.
Restaurace zahájila provoz v pondělí 22. března 2004

Restaurace "L'Eau Vive" – "Živá voda"

Restaurace

Tyto restaurace jsou provozovány Misijní rodinou sester Donum Dei (Boží dar). Přišly z různých koutů světa, aby - i prostřednictvím těchto restaurací - naplňovaly své poslání: setkávaly se s lidmi, sloužily jim a tišily nejen jejich hlad tělesný, ale i duchovní. Tak jak tomu bylo při Ježíšově rozhovoru se samařskou ženou u Jakubovy studny, o němž vypráví bible.

Ježíš a samařská žena

V tomto domě byste tedy měli nalézt příjemnou, rodinnou atmosféru přijetí a lásky, příležitost k posezení a rozhovorům s Vašimi blízkými, odpočinek a uklidnění. "Živá voda" tiší žízeň srdce a duše. Jejím symbolem je socha Panny Marie ve vstupní chodbě domu. Proto každý večer sestry zpívají píseň "Ave Maria". Hosté mohou poslouchat nebo se i připojit. Je přáním sester, aby odcházeli vnitřně obohaceni.

Výtěžek z provozu restaurace je určen k charitativní službě misijní rodiny Donum Dei u nás i ve světě. Sestry pracují bez osobního nároku na mzdu. Díky za Vaši podporu.

Více informací zde
L'Eau Vive - Brno (bývalý M-klub)

Adresa L'Eau Vive
Petrská ul. 2
Brno
601 43
    Provozní doba restaurace:
pondělí – pátek:
sobota:
neděle a státní svátky:

11:30 h – 22:00 h
12:00 h - 22:00 h
ZAVŘENO
Telefon 543 235 164
Fax 543 235 164
e-mail brno@leauvive.info
WWW http://leauvive.info
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů